Esame socialiai atsakingi

Socialinės atsakomybės principus įgyvendiname:
- kurdami saugią ir sveiką darbo aplinką darbuotojams;
- ugdydami gabius ir profesionalius, atsakingus ir lojalius darbuotojus;
- vertindami darbuotojų darbą pagal jų rezultatus ir vertybinę elgseną;
- vykdydami skaidrią darbo apmokėjimo politiką;
- konkurencinio pranašumo siekdami protingomis ir teisėtomis priemonėmis;
- remdami  ir padėdami realizuoti  bendruomenės iniciatyvas, kurios ugdo bendruomeniškumą.