Esame socialiai atsakingi

Socialinės atsakomybės principus įgyvendiname:
  • kurdami saugią ir sveiką darbo aplinką darbuotojams;
  • ugdydami gabius ir profesionalius, atsakingus ir lojalius darbuotojus;
  • vertindami darbuotojų darbą pagal jų rezultatus ir vertybinę elgseną;
  • vykdydami skaidrią darbo apmokėjimo politiką;
  • konkurencinio pranašumo siekdami protingomis ir teisėtomis priemonėmis;
  • remdami  ir padėdami realizuoti  bendruomenės iniciatyvas, kurios ugdo bendruomeniškumą.