Teikiame išskirtinės kokybės paslaugas

Pagrindinis ir svarbiausias mūsų veiklos rodiklis yra teikiamos paslaugos kokybė. Kokybiškai teikiama paslauga užtikrina mūsų veiklos tęstinumą ir stabilumą, o išskirtinė kokybė garantuoja konkurencingumą.
Mūsų teikiamų paslaugų kokybės išskirtinumą sąlygoja:
  • darbuotojų profesionalumas, kompetencija ir lojalumas;
  • veiklos kontrolė ir analizė;
  • taikomi darbo metodai;
  • dėmesys Klientui.
Tai įgyvendiname:
  • investuodami į darbuotojų paruošimą ir mokymus. Kruopščiai atrinktos ir sukurtos mokymų sistemos sudaro sąlygas darbuotojams ne tik tobulėti fiziškai, įgyti nepriekaištingą kovinį, techninį pasirengimą, psichologinių žinių, bet ir įgyti bendravimo su Klientais, konfliktinių situacijų sprendimo patirties, teisinių žinių. Mokymų metu ne tik formuojami asmeniniai profesiniai, bet ir komandiniai  darbuotojų įgūdžiai;
  • vykdydami žinių patikrinimą. Bet kokie mokymai, nepatikrinti praktikoje, gali būti neefektyvūs, todėl darbuotojų žinios ir gebėjimai tikrinami kasmetinių atestacijų metu. Atestacijos rezultatas – kvalifikacinės kategorijos suteikimas darbuotojams;
  • įgyvendindami skaidrią motyvacinę sistemą.  Skirtingų kvalifikacinių kategorijų darbuotojų darbas įvertinamas taikant atitinkamą darbo užmokesčio sistemą, darbuotojai už profesinius pasiekimus yra skatinami moraliai ir materialiai;
  • taikydami įvairius kontrolės ir analizės metodus eliminuojame pasitaikančias klaidas ir neigiamus išorės veiksnius;
  • teikdami pirmenybę maksimalaus saugumo ir operatyvumo užtikrinimui ir Kliento poreikių tenkinimui, o ne rizikos, kuri teikiant apsaugos paslaugas  yra sunkiai prognozuojama ir nuspėjama prisiėmimui;
  • nedelsiant  reaguodami į Klientų  nusiskundimus,  pastabas  pastebėjimus ir  pasiūlymus.

Ypač reikšminga aplinkybė, išskirianti mūsų saugos tarnybą iš kitų saugos paslaugas teikiančių įmonių yra ta, kad tik mūsų reagavimo ekipažuose dirba po du ginkluotus apsaugos darbuotojus, o pamainos darbą organizuoja ir koordinuoja aukščiausios kvalifikacijos apsaugos vadovas.