INFORMACIJA

Dėl apsaugos paslaugų kainos indeksavimo


UAB “Jungtis” techninės (elektroninės) apsaugos paslaugas teikia rašytinių sutarčių su Klientais pagrindu. Vadovaujantis apsaugos paslaugų sutarties nuostata, kuri numato, kad “Vykdytojas kas kalendorinį ketvirtį turi teisę vienašališkai perskaičiuoti pagal šią sutartį teikiamų paslaugų kainą, indeksuojant ją tokiu dydžiu, kokiu padidėjo vartotojų kainų indeksas, pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės skelbiamus duomenis, nuo sutarties sudarymo momento arba nuo paskutinio kainų perskaičiavimo”, 2022-12-01 yra perskaičiuota teikiamų apsaugos paslaugų kaina, indeksuojant ją vartotojų kainų indekso dydžiu taip:

Sutarčių, sudarytų iki 2021-12-31 apsaugos paslaugų kaina yra indeksuota 21,4 %, įvertinus vartotojų kainų indekso pokytį nuo 2022-01-01 iki 2022-11-30.
Sena kaina x 1,214=Nauja kaina.

Sutarčių, sudarytų nuo 2022-01-01, kaina nėra indeksuojama.

Šaltinis:
Lietuvos Statistikos departamentas:
http://estatistika.stat.gov.lt/skaiciuokle/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=c5d4f34e-37fb-4d45-b13c-5bbbb6eb1d0c#/