INFORMACIJA

Dėl apsaugos paslaugų kainos perskaičiavimo


UAB “Jungtis” techninės (elektroninės) apsaugos paslaugas teikia rašytinių sutarčių su Klientais pagrindu. Vadovaujantis apsaugos paslaugų sutarties nuostata, kuri numato, kad “Vykdytojas kas kalendorinį ketvirtį turi teisę vienašališkai perskaičiuoti pagal šią sutartį teikiamų paslaugų kainą, indeksuojant ją tokiu dydžiu, kokiu padidėjo vartotojų kainų indeksas, pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės skelbiamus duomenis, nuo sutarties sudarymo momento arba nuo paskutinio kainų perskaičiavimo”, nuo 2020-02-01 yra perskaičiuota Klientams teikiamų apsaugos paslaugų kaina, indeksuojant ją vartotojų kainų indekso dydžiu taip:

1. Klientams, kurių sutartys yra sudarytos iki 2018 metų sausio 1 dienos, paslaugų kaina yra indeksuota 4,6 %, įvertinus vartotojų kainų kainų indekso pokytį nuo  2017-12-31 iki 2019-12-31:
Sena kaina x 1,046=Nauja kaina

2. Klientams, kurių sutartys yra sudarytos 2018 metais, paslaugų kaina yra indeksuota 2,7 %, įvertinus vartotojų kainų kainų indekso pokytį nuo 2018-12-31 iki 2019-12-31:
Sena kaina x 1,027=Nauja kaina

Šaltinis:
LR Statistikos departamento skelbiamais duomenimis varotojų kainų indeksas (VKI) 2018 metų gruodžio mėnesį palyginti su 2017 metų gruodžio mėnesiu yra 1,9 procento, o 2019 metų gruodžio mėnesį palyginti su 2018 metų gruodžio mėnesiu yra 2,7 procento.

https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=7079592