INFORMACIJA

Dėl apsaugos paslaugų kainos indeksavimo

UAB “Jungtis” techninės (elektroninės) apsaugos paslaugas teikia rašytinių sutarčių su Klientais pagrindu. Vadovaujantis apsaugos paslaugų sutarties nuostata, kuri numato, kad “Vykdytojas kas kalendorinį ketvirtį turi teisę vienašališkai perskaičiuoti pagal šią sutartį teikiamų paslaugų kainą, indeksuojant ją tokiu dydžiu, kokiu padidėjo vartotojų kainų indeksas, pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės skelbiamus duomenis, nuo sutarties sudarymo momento arba nuo paskutinio kainų perskaičiavimo”, 2021-12-01 yra perskaičiuota teikiamų apsaugos paslaugų kaina, indeksuojant ją vartotojų kainų indekso dydžiu taip:

1. Sutarčių, sudarytų iki 2018-04-30, apsaugos paslaugų kaina yra indeksuota 13,3%, įvertinus vartotojų kainų indekso pokytį nuo 2018-05-01 iki 2021-11-30.
Sena kaina x 1,133=Nauja kaina
2. Sutarčių, sudarytų laikotarpyje nuo 2018-05-01 iki 2019-01-31, apsaugos paslaugų kaina yra indeksuota 12,3%, įvertinus vartotojų kainų kainų indekso pokytį nuo 2019-02-01 iki 2021-11-30.
Sena kaina x 1,123=Nauja kaina
3. Sutarčių, sudarytų laikotarpyje nuo 2019-02-01 iki 2019-12-31, apsaugos paslaugų kaina yra indeksuota 10,5%, įvertinus vartotojų kainų kainų indekso pokytį nuo 2020-01-01 iki 2021-11-30.
Sena kaina x 1,105=Nauja kaina
4. Sutarčių, sudarytų laikotarpyje nuo 2020-01-01 iki 2020-11-30, apsaugos paslaugų kaina yra indeksuota 9,3%, įvertinus vartotojų kainų kainų indekso pokytį nuo 2020-12-01 iki 2021-11-30.
Sena kaina x 1,093=Nauja kaina.
5. Sutarčių, sudarytų nuo 2020-12-01, kaina nėra indeksuojama.

Šaltinis:
Lietuvos Statistikos departamentas:
http://estatistika.stat.gov.lt/skaiciuokle/