INFORMACIJA

Dėl apsaugos paslaugų kainos indeksavimo

UAB “Jungtis” techninės (elektroninės) apsaugos paslaugas teikia ilgalaikių rašytinių sutarčių pagrindu, kurios apmokamos periodinėmis įmokomis. Siekiant užtikrinti kokybiškas ir Jūsų lūkesčius atitinkančias apsaugos paslaugas sparčiai besikeičiančioje verslo aplinkoje ir šiais metais buvome priversti priimti nepopuliarų, bet ekonomiškai būtiną sprendimą taikyti sutartyje numatytą sutarties kainos indeksavimo mechanizmą naudojant vartotojų kainų indekso (VKI) rodiklį.

Pakartotinai pažymime, kad ši priemonė yra skirta infliacijos padariniams sušvelninti ir juos amortizuoti, be to yra oficiali ir objektyvi: rodiklį skelbia ir jis yra skaičiuojamas pagal Lietuvos Statistikos departamento – įstaigos, kuri tvarko oficialią statistiką LR – patvirtintą metodiką. Indeksai yra vieši ir visiems prieinami, todėl pasirinktas indeksavimo mechanizmas objektyviai apibūdina kainos kitimą laiko atžvilgiu.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad vidinių resursų dėka mums pavyko indeksavimo taikymą atidėti ilgesnį laikotarpį (daugiau kaip 12 mėnesių) ir, taikant pastarųjų 12 mėnesių VKI dydį, sušvelninti infliacijos pikinių dydžių įtaką VKI (VKI dydis nuo paskutinio kainų perskaičiavimo, t.y. 2022 m. kovo mėn. iki 2023m. gegužės yra 16,5 %, kai tuo tarpu taikomas pastarųjų 12 mėn. VKI yra 11,7%) ir tokiu būdu bent minimaliai prisidėti adaptuojantis prie smarkiai išaugusių bendrųjų poreikių tenkinimo (elektros, šildymo, maisto ir pan.) kaštų.

Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis sutarties nuostata, kuri numato, kad “Vykdytojas kas kalendorinį ketvirtį turi teisę vienašališkai perskaičiuoti pagal šią sutartį teikiamų paslaugų kainą, indeksuojant ją tokiu dydžiu, kokiu padidėjo vartotojų kainų indeksas, pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės skelbiamus duomenis, nuo sutarties sudarymo momento arba nuo paskutinio kainų perskaičiavimo”, 2023-06-01 yra perskaičiuota teikiamų apsaugos paslaugų kaina, indeksuojant ją vartotojų kainų indekso dydžiu taip:

1.Sutarčių, sudarytų iki 2022-05-01, apsaugos paslaugų kaina yra indeksuota 11,7 %, įvertinus vartotojų kainų indekso pokytį nuo 2022 m. gegužės mėn. iki 2023 m. gegužės mėn.:
Sena kaina x 1,117 = Nauja kaina
2. Sutarčių, sudarytų nuo 2022-05-01, kaina nėra indeksuojama.

Šaltinis:
Lietuvos Statistikos departamentas:
1 https://osp.stat.gov.lt/infliacijos-skaiciuokle