INFORMACIJA

Dėl apsaugos paslaugų kainos indeksavimo

UAB “Jungtis” techninės (elektroninės) apsaugos paslaugas teikia ilgalaikių rašytinių sutarčių  pagrindu, kurios apmokamos periodinėmis įmokomis. Siekis užtikrinti kokybiškas ir Jūsų lūkesčius atitinkančias  apsaugos paslaugas sparčiai kintančioje ekonominėje verslo aplinkoje suponavo nepopuliarų, bet ekonomiškai būtiną sprendimą  taikyti sutartyje numatytą sutarties kainos indeksavimo mechanizmą naudojant vartotojų kainų indekso (VKI) rodiklį.

Ši priemonė, infliacijos padariniams sušvelninti ir  amortizuoti yra  oficiali ir objektyvi: rodiklį skelbia ir jis yra skaičiuojamas pagal Statistikos departamento – įstaigos, kuri tvarko oficialią statistiką LR – patvirtintą metodiką. Indeksai yra vieši ir visiems prieinami, todėl pasirinktas indeksavimo mechanizmas objektyviai apibūdina kainos kitimą laiko atžvilgiu.

Pažymėtina, kad vidinių resursų dėka, mums pavyko jo taikymą atidėti iki kovo mėnesio ir bent minimaliai prisidėti adaptuojantis prie  smarkiai  išaugusių bendrųjų poreikių tenkinimo (elektra, šildymas ir pan.) kaštų.

Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis  sutarties nuostata, kuri numato, kad “Vykdytojas kas kalendorinį ketvirtį turi teisę vienašališkai perskaičiuoti pagal šią sutartį teikiamų paslaugų kainą, indeksuojant ją tokiu dydžiu, kokiu padidėjo vartotojų kainų indeksas, pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės skelbiamus duomenis, nuo sutarties sudarymo momento arba nuo paskutinio kainų perskaičiavimo”, 2022-03-01 yra perskaičiuota teikiamų apsaugos paslaugų kaina, indeksuojant ją vartotojų kainų indekso dydžiu taip:

1.Sutarčių, sudarytų iki 2019-12-31, apsaugos paslaugų kaina yra indeksuota 14,8 %, įvertinus vartotojų kainų indekso pokytį nuo 2020-01-01 iki 2022-02-28:
Sena kaina  x  1,148 = Nauja kaina

2. Sutarčių, sudarytų laikotarpyje nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31, apsaugos paslaugų kaina yra indeksuota 14,4%, įvertinus vartotojų kainų kainų indekso pokytį nuo 2021-01-01 iki 2022-02-28:
Sena kaina  x  1,144 = Nauja kaina
3. Sutarčių, sudarytų nuo 2021-01-01, kaina nėra indeksuojama.

Šaltinis:
Lietuvos Statistikos departamentas:
http://estatistika.stat.gov.lt/skaiciuokle/