Fizinė apsauga

Techninės priemonės ir sprendimai ne visuomet garantuoja pakankamą objekto saugumą. Priklausomai nuo objekto paskirties, darbo specifikos ir  sudėtingumo, saugos procesuose betarpiškai turi dalyvauti profesionalūs apsaugos darbuotojai.
Suderinus elektroninės ir fizinės apsaugos galimybes bei  potencialą, pasiekiami patys efektyviausi rezultatai, užtikrinamas aukštas saugumo lygis.
Fizinės apsaugos paskirtis – užtikrinti objekte  nustatytos tvarkos palaikymą, nusikalstamų veikų prevenciją, leidimų režimą, operatyvią  reakciją ir profesionalią pagalbą pavojaus atveju, elektroninės apsaugos priemonių valdymą, tam tikrų darbo procesų kontrolę ir kt.

Fizinę apsaugą vykdo specialiai parengti, ginkluoti UAB „Jungtis“ apsaugos darbuotojai, aprūpinti specialiomis saugos bei ryšio priemonėmis.


Elektroninė apsauga

Objektai saugomi visą parą. Telefono, radijo, interneto ar GPRS ryšiu saugomo objekto signalizacijos sistemos signalai perduodami į centralizuotą stebėjimo pultą. Gavus signalizacijos sistemos aliarmo signalą, greitojo reagavimo ekipažai operatyviai reaguoja į aliarmo pranešimus.

Skaityti daugiau


Sistemų įrengimas ir priežiūra

Projektuojame bei įrengiame visas saugos sistemas: pastatų bei teritorijos apsaugos signalizacijos, gaisro aptikimo, vaizdo stebėjimo, praėjimo kontrolės sistemas. Vykdome įrengtų sistemų priežiūrą, periodinę patikrą bei gedimų šalinimą.

Skaityti daugiau