Licencija teikti ginkluotą asmens ir turto saugos paslaugą.

Kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę vykdyti instaliacijos darbus ypatingos svarbos objektuose.

Licencija atlikti prišgaisrinių sistemų patikrą.