INFORMACIJA

Dėl apsaugos paslaugų kainos indeksavimo

UAB “Jungtis” techninės (elektroninės) apsaugos paslaugas teikia rašytinių sutarčių su Klientais pagrindu. Vadovaujantis apsaugos paslaugų sutarties nuostata, kuri numato, kad “Vykdytojas kas kalendorinį ketvirtį turi teisę vienašališkai perskaičiuoti pagal šią sutartį teikiamų paslaugų kainą, indeksuojant ją tokiu dydžiu, kokiu padidėjo vartotojų kainų indeksas, pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės skelbiamus duomenis, nuo sutarties sudarymo momento arba nuo paskutinio kainų perskaičiavimo”, nuo 2022-01-01 yra perskaičiuota Klientams teikiamų apsaugos paslaugų kaina, indeksuojant ją vartotojų kainų indekso dydžiu taip:

1.Klientams, kurių sutartys sudarytos iki 2018-04-30, paslaugų kaina yra indeksuota 14,7%, įvertinus vartotojų kainų indekso pokytį nuo nuo 2018-05-01 iki 2021-12-31.
Sena kaina x 1,147=Nauja kaina
2. Klientams, kurių sutartys yra sudarytos laikotarpyje 2018-05-01 iki 2019-01-31, paslaugų kaina yra indeksuota 13,6%, įvertinus vartotojų kainų kainų indekso pokytį nuo 2019-02-01 iki 2021-12-31.
Sena kaina x 1,136=Nauja kaina
3. Klientams, kurių sutartys yra sudarytos nuo laikotarpyje 2019-02-01 iki 2019-12-31, paslaugų kaina yra indeksuota 10,8%, įvertinus vartotojų kainų kainų indekso pokytį nuo 2020-01-01 iki 2021-12-31.
Sena kaina x 1,108=Nauja kaina
4. Klientams, kurių sutartys yra sudarytos nuo laikotarpyje 2020-01-01 iki 2020-12-31, paslaugų kaina yra indeksuota 10,6%, įvertinus vartotojų kainų kainų indekso pokytį nuo 2020-12-01 iki 2021-12-31.
Sena kaina x 1,106=Nauja kaina

Šaltinis:
Lietuvos Statistikos departamentas:
http://estatistika.stat.gov.lt/skaiciuokle/