Teikiame išskirtinės kokybės paslaugas

Pagrindinis ir svarbiausias  mūsų veiklos rodiklis yra teikiamos paslaugos kokybė.
Tik kokybiškai teikiama paslauga užtikrina veiklos tęstinumą, stabilumą ir konkurencingumą šiuolaikinėje dinamiškoje nuolat besikečiančioje verslo aplinkoje.
Ilgametė darbo patirtis parodė ir leido įsitikinti, kad geriausius rezultatus galima pasiekti su komanda, kurią sudaro gerai fiziškai ir techniškai pasiruošę darbuotojai, turintys teisinių žinių pagrindus, gebantys gerai ir greitai orientuotis sudėtingose situacijose, mokantys bendrauti ir pajėgūs išspręsti iškilusias problemas savo kompetencijos ribose.

Todėl pagrindinis ir svarbiausias prioritetas mūsų veikloje šiandien yra darbuotojų kompetencija. Tai žinių, patirties, gebėjimų ir asmenių savybių  visuma.

Tai  užtikriname nuolat vykdydami:

- profesionalią  darbuotojų atranką. Atrenkami  motyvuoti, norintys dirbti ir nebijantys iššūkių darbuotojai.
- darbuotojų mokymus. Per daugelį darbo metų kruopščiai atrinkta ir sukurta mokymų sistema sudaro sąlygas darbuotojui ne tik tobulėti fiziškai, įgyti nepriekaištingą kovinį, techninį pasirengimą, psichologinių žinių, bet ir įgyti bendravimo su Klientais, konfliktinių situacijų sprendimo patirties, teisinių žinių.   Mokymų metu ne tik formuojami asmeniniai profesiniai,  bet ir komandiniai  darbuotojų įgūdžiai.
- žinių patikrinimą. Bet kokie mokymai, nepatikrinti praktikoje, gali būti neefektyvūs, todėl darbuotojų žinios ir gebėjimai tikrinami kasmetinių atestacijų metu. Atestacijos rezultatas – kvalifikacinės kategorijos suteikimas darbuotojams.
- įgyvendindami skaidrią motyvacinę sistemą.  Skirtingų kvalifikacinių kategorijų darbuotojų darbas įvertinamas taikant atitinkamą darbo užmokesčio sistemą, darbuotojai už profesinius pasiekimus yra skatinami moraliai ir materialiai.  

Didžiuojamės, kad daugiau kaip 60 procentų apsaugos ir techninio personalo  darbuotojų turi aukščiausią kvalifikacinę kategoriją. Beveik visi įmonėje  dirbantys specialistai turi savo srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 

Kodėl verta rinktis mus?