Seifai ginklams saugoti

Lietuvoje apie 50 tūkst. žmonių namuose laiko vienokių ar kitokių ginklų. Dauguma jų skirti savigynai,

kiti – medžiokliniai. Pagal Lietuvoje galiojančias Ginklų ir šaudmenų laikymo taisykles visi ginklai privalomai turi būti laikomi seifuose.

Taikant šiuos reikalavimus, atsiranda tam tikrų niuansų. Nuo 1992 iki 2012 metų galiojusios labai primityvios taisyklės, pagal kurias seifas privalėjo turėti seifinę spyną ir ne mažiau kaip 3 mm storio metalines sienas, sukeldavo daug neaiškumų. Seifus tikrinantys inspektoriai turėdavo iš akies nustatyti sienų storį, nes kito būdo tai padaryti tiesiog nebuvo. Tuo metu rinkoje atsirado nemažai žemos kokybės seifų, pagamintų iš 2 mm, o kartais net ir 1,5 mm storio skardos, padengtos storu dažų sluoksniu. Taip buvo iškraipoma rinka ir atsirado daug nekokybiškų, žemo saugumo laipsnio seifų.

Kita vertus, technologijos tobulėja, medžiagos keičiasi: atsiranda polimerų, tvirtesnių už plieną. Pradėta gaminti ginklams laikyti skirtus seifus su stiklu durelėse ar sienoje, kad neatidarius seifo būtų galima apžiūrėti kolekcinius ginklus. Toks seifas iš pirmo žvilgsnio neatitiktų jokių anksčiau keltų reikalavimų. Padėtis šiek tiek pasikeitė 2012 m. rugsėjo 28 d., vidaus reikalų ministrui išleidus įsakymą Nr. 5-V-655, kuriuo pakeistas minėtas įstatymas. Pagal šį teisės aktą ginklai gali būti laikomi sertifikuotuose seifuose, kurių saugumo klasė būtų ne žemesnė, negu numato EN 14450 standartas S1.

Dabar ginklus galima laikyti ne tik metaliniuose, bet ir iš kitų medžiagų pagamintuose seifuose. Tai gali būti ir vitrininiai sertifikuoti seifai. Anksčiau to tikrai nebuvo leidžiama. Tačiau net ir pakeitus įstatymą kai kurie reikalavimai liko dviprasmiški ar tiesiog labai abstraktūs. Pavyzdžiu, nesvarbu, ar laikome 1, 5 ar net 12 ginklų, reikalavimai seifui išlieka tokie patys: pagal 35.2.2 p. ginklas (-ai) turi būti laikomas (-i) „prie grindų arba sienų pritvirtintoje metalinėje spintoje (seife), kuri atitinka Europos Sąjungoje seifams ir saugyklų durims galiojantį standartą EN 1143- 1 ar standarto EN-14450 S1 ar S2 klasės metalinėms spintoms keliamus reikalavimus, arba prie grindų ar sienų pritvirtintoje metalinėje spintoje (seife), kurios sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 milimetrų ir kuri užrakinama patikima vidine plokšteline arba kodine spyna, įtvirtinta metalinės spintos (seifo) viduje taip, kad būtų apsaugota nuo mechaninio poveikio iš išorės (išorinėje metalinės spintos (seifo) durelių pusėje yra tik anga raktui į spyną įkišti)“. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad daugumoje Europos šalių, atsižvelgiant į laikomų ginklų skaičių, skiriasi ir reikalavimai seifų saugumo klasei.

Dar kiti puslapiai