Saugos darbuotojo parengimo procedūra

1. Fiziniai asmenys patys kreipiasi dėl apsaugos pažymėjimo išdavimo. Beje, pažymėjime nenurodoma saugos tarnyba ar padalinys, todėl kartu su apsaugos darbuotojo pažymėjimu reikia turėti darbo pažymėjimą.

2. Dokumentus galima pateikti naudojantis Policijos elektroninių paslaugų Sistema (www.epolicija.lt).

3. Visi reikiami patikrinimai atliekami naudojantis kompiuterinėmis duomenų bazėmis, todėl gerokai sutrumpėja laikas, per kurį galima išduoti apsaugos darbuotojo pažymėjimą.

Kodėl šių pakeitimų būtinai reikėjo?

Policijos departamentui prie VRM ėmusis griežčiau kontroliuoti situaciją saugos sektoriuje ir atlikus nemažai patikrinimų, paaiškėjo, kad daugybė asmenų netgi ilgiau nei 6 mėnesius dirba be apsaugos darbuotojo pažymėjimo.

Kas tie asmenys, dirbantys apsaugos darbuotojais

be šią teisę ir turimą reikiamą kvalifikaciją patvirtinančio

dokumento?

Dauguma jų – vadinamieji stažuotojai. Tačiau Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išnagrinėjus administracinę bylą Nr. N575- 186/2012 (teisminio proceso Nr. 4-65-3-00346- 2010-4), priimtas sprendimas, kuriame konstatuota, kad apsaugos darbuotojas-stažuotojas negali vykdyti Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos. Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 116 „Dėl Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“  (Žin. 2005, Nr. 17-535) 16.4 punkte nustatyta, kad licencijos turėtojas prieš priimdamas asmenį dirbti apsaugos darbuotoju privalo pateikti teritorinei policijos įstaigai prašymą patikrinti, ar nurodytajam asmeniui nėra Asmens ir turto saugos įstatymo 6 straipsnyje nustatytų apribojimų būti apsaugos darbuotoju.

Apsaugos darbuotojas gali pradėti dirbti tik tada, kai:

- asmuo turi apsaugos darbuotojo pažymėjimą;

- teritorinė policijos įstaiga informuota, kad asmuo priimamas

dirbti apsaugos darbuotoju (raštu ar el. paštu);

- asmeniui yra išduotas darbo pažymėjimas.

Vadinasi, atsakomybė už apsaugos darbuotojo pažymėjimo neturinčio asmens priėmimą į darbą tenka ir licencijos turėtojui. Pakeitus Apsaugos darbuotojų pažymėjimų išdavimo ir panaikinimo taisykles, nebeturėtų likti priedangos, naudotos priimant dirbti nekvalifikuotus asmenis, – pasiteisinimo per ilgai trunkančia egzaminų laikymo ir pažymėjimo gavimo procedūra. Nuo šiol kelias iki kvalifikaciją patvirtinančio dokumento gavimo bus gerokai trumpesnis. Gal pagaliau galėsime tikėtis, kad neprofesionalių saugos darbuotojų, kenkiančių bendram šios profesijos įvaizdžiui, bus vis mažiau?

Dar kiti puslapiai