Fizinė apsauga

Techninės priemonės ir sprendimai ne visuomet garantuoja pakankamą objekto saugumą. Priklausomai nuo objekto paskirties, darbo specifikos ir  sudėtingumo, saugos procesuose betarpiškai turi dalyvauti profesionalūs apsaugos darbuotojai.
Suderinus techninės ir fizinės saugos galimybes bei  potencialą, pasiekiami patys efektyviausi saugos rezultatai, užtikrinamas aukštas saugumo lygis.
Fizinės saugos paskirtis – užtikrinti objekte  nustatytos tvarkos palaikymą, nusikalstamų veikų prevenciją, leidimų režimą, operatyvią  reakciją ir profesionalią pagalbą pavojaus atveju, techninės saugos priemonių valdymą, tam tikrų darbo procesų kontrolę ir kt.

Fizinę saugą vykdo specialiai parengti, ginkluoti UAB “Jungtis” apsaugos darbuotojai, aprūpinti specialiomis saugos bei ryšio priemonėmis.

Paslaugos