Truputį statistikos

Per metus Lietuvoje padaroma daugiau nei 70 tūkstančių nusikaltimų, o iš jų didžiąją dalį sudaro būtent nusikaltimai nuosavybei (apie 75 proc. visų nusikaltimų). Dėl tokios situacijos kalta ne tik sunki dalies žmonių ekonominė padėtis ar kitos socialinės priežastys, bet ir mūsų pačių neapdairumas ir aplaidumas.

Dažniausiai mes patys sudarome palankias sąlygas teisės pažeidimui padaryti. Pasirodo, 30 proc. butų vagysčių padaroma tik dėl to, kad šeimininkai nežinojo arba dėl savo nerūpestingumo ir abejingumo patys sudarydavo palankias sąlygas nusikaltėliams. Kitaip tariant, čia labiausiai tiktų posakis: "Neša viską, kas blogai padėta".

Kiekvienais metais mūsų šalyje užregistruojama apie 9 tūkstančiai vagysčių įsibraunant į gyvenamąsias patalpas. Deja, policija išaiškina tik kas ketvirtą užregistruotą vagystę. Tai reiškia, kad savo turtą tinkamai apsaugoti galime tik patys ir to niekas už mus nepadarys, nei policija, nei budrus kaimynas.

Pagrindinis bendrovės teikiamų saugos paslaugų paketas:

  • objektų, krovinių ir turto fizinė apsauga;
  • negyvenamųjų patalpų ir teritorijų apsauga bei patruliavimas;
  • automobilių stovėjimo aikštelių apsauga;
  • objektų apsauga elektroninėmis ir techninėmis priemonėmis;
  • būsto (buto, namo, kotedžo) apsauga elektroninėmis ir techninėmis priemonėmis;
  • specialių užduočių būrio ir intelektualios apsaugos paslaugos, prevencinis darbas;
  • pavojingų ir kitų krovinių vežimo geležinkeliais bei kelių transporto mašinomis apsaugos bei fizinės palydos paslaugos
  • apsauginių ir priešgaisrinių signalizacijų bei vaizdo stebėjimo sistemų projektavimas, įrengimas ir priežiūra;
  • apsauga centrinio stebėjimo pulto pagalba;

Centriniame stebėjimo pulte iš saugomo objekto gavus apsaugos signalizacijos sistemos  suveikimo signalus, siunčiamas objekto apsaugą vykdančios bendrovės ekipažas. Atvykę apsaugos darbuotojai apžiūri objekto perimetrą ir galimas įsilaužimo į objektą vietas. Saugomo objekto patalpose pastebėjus pažeidimus ar aptikus pašalinius asmenis, nedelsiant nutraukiami neteisėti veiksmai, sulaikomi pažeidėjai, informuojami savininkai arba atsakingi asmenys, policija, priešgaisrinės saugos tarnybos, pasirūpinama saugomo objekto priežiūra iki savininko atvykimo.

Dar kiti puslapiai